15-003-001

Prepare for the Future (P4F) 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-003-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Prepare for the Future (P4F) 2015
Organisator Organisateur Apotheker Dirk BROECKX

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Aanwezigheid ter plaatse – Interactieve training – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus www.p4f.be/P4F/NL/linker%5Fmenu/data%5F%5Flocatie%5Fp4f/
(9u30 – 17h00)
Taal/Talen Langue(s) NL en FR
Website Site web www.P4F.be
Spreker Orateur Dirk BROECKX
Apotheker
trainer P4F sinds 2010 (ruim 60 sessies gegeven)
moderator IFB managementcursus sinds 1994
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Interactieve training, kleine groepen (max. 20) om de apotheker zeer concreet voor te bereiden op innovaties in het beroep:

  • Motivatie en gedrag (focus op verbeteren therapietrouw)
  • Samenwerken (concrete aanpak, zowel intra- als interprofessioneel)
  • Internet (betrouwbare informatiebronnen; naadloze overgang tussen site en balie)
  • Vier types chronische patiënten en de bijhorende nieuwe zorg- en vergoedingsmodellen

Training op vlot toepassen van concrete FZ technieken, o.m.: Medicatieschema, BNM, Telemonitoring, IMV, informatie op maat, Gewoontelus.