1 augustus 2016

Bericht aan de organisatoren van permanente vorming voor officina-apothekers

  • Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen voor activiteiten die in 2017 plaatsvinden.
  • Een nieuwe website voor deze aanvragen zal beschikbaar worden vanaf oktober 2016.
  • Wij dankenĀ u voor uw begrip.

Bericht aan de officina-apothekers

2015, het eerste volledige jaar waarin de verplichting tot permanente vorming van toepassing was voor officina-apothekers, is achter de rug. Om een goede opvolging van gevolgde vormingsactiviteiten toe te laten, dienen

  • Alle apothekers individueel een overzicht aan te leggen en te bewaren van de in 2015 gevolgde erkende vormingen, inclusief uniek nummer, domein, aantal vormingspunten en deelname-attest afgeleverd door de organisator;
  • Alle titularissen zich te vergewissen dat elke bij hen werkzame apotheker de nodige vormingspunten verzameld heeft in 2015, en hiervan het bewijs te bewaren in het kwaliteitshandboek van de apotheek;
  • Op eenvoudig verzoek van de Farmaceutische Inspecteurs alle documenten kunnen voorgelegd worden;
  • Er geen verder initiatieven door de apothekers genomen te worden.

Samenwerkingsverband Permanente Vorming