Author Archives: partenariatapbophaco

1 januari 2017

Bericht aan de organisatoren van permanente vorming voor officina-apothekers

  • U kan erkenningsaanvragen indienen voor activiteiten die in 2017 plaatsvinden.
  • Gelieve hiervoor de website http://www.pharfolio.be te gebruiken: u dient zich eerste te registreren als persoon, en vervolgens een aanvraag te doen om als organisator erkend te worden. Zie de tab Organisatoren op http://www.pharfolio.be.
  • Het is niet meer mogelijk om voor activiteiten die in 2017 plaatsvinden aanvragen via Word-documenten en e-mail in te dienen.
  • De Pharfolio-website is vanaf 2017 de officiële referentie voor de publicatie van de erkende navormingen voor officina-apothekers volgens het KB van 8 juli 2014.

Bericht aan de officina-apothekers

2016, het tweede volledige jaar waarin de verplichting tot permanente vorming van toepassing was voor officina-apothekers, is achter de rug. Om een goede opvolging van gevolgde vormingsactiviteiten toe te laten, dienen

  • Alle apothekers individueel een overzicht aan te leggen en te bewaren van de in 2015 en 2016 gevolgde erkende vormingen, inclusief uniek nummer, domein, aantal vormingspunten en deelname-attest afgeleverd door de organisator;
  • Alle titularissen zich te vergewissen dat elke bij hen werkzame apotheker de nodige vormingspunten verzameld heeft in 2015 en 2016, en hiervan het bewijs te bewaren in het kwaliteitshandboek van de apotheek;
  • Op eenvoudig verzoek van de Farmaceutische Inspecteurs alle documenten kunnen voorgelegd worden;
  • Er geen verder initiatieven door de apothekers genomen te worden.

Samenwerkingsverband Permanente Vorming