15-008-001

Praktische workshop “Begeleidingsgesprekken – Motiveren een kunst”

Atelier pratique “ENM – Motiver: tout un art!”

Uniek nummer Numéro unique 15-008-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Praktische workshop “Begeleidingsgesprekken – Motiveren een kunst”Atelier pratique “ENM – Motiver: tout un art!”
Organisator Organisateur APB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Aanwezigheid ter plaatse – Workshop – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Er worden 50 vormingen (30 NL + 20 FR) georganiseerd over héél België, in samenwerking met de lokale apothekersverenigingen (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Dhr. Alexander Nijs, dhr. Stephan Moons & dhr. Marc Leroy Influencive Communication Trainers & Coaches,Experts in communicatie en motivatie, met veel ervaring in het geven van opleidingen bij artsen en apothekers (TC3 – The Co-Creation Change Company).
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Praktische training in BNM-gesprekken met bijzondere aandacht voor communicatieve vaardigheden. De workshops gebeuren onder begeleiding van een ervaren coach. Aan de hand van videofragmenten leren apothekers hoe ze BNM op een vlotte manier kunnen uitvoeren in hun apotheek. Er zijn slechts maximaal 20 deelnemers per vorming toegelaten.