15-008-004

SECURITY@PHARMACIES

Uniek nummer Numéro unique 15-008-004
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité SECURITY@PHARMACIES
Organisator Organisateur APB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 14/10/2015  KAVA
19/10/2015  CERPAN
28/10/2015  BAF
23/11/2015  KOVAG
24/11/2015  UPHOC
01/12/2015  UPB-AVB
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur -Apotheker Luc Adriaenssens, general manager APB. Le pharmacien Adriaenssens a travaillé pendant 15 ans dans la direction chez Securitas, une entreprise de gardiennage. Durant cette période,il a aussi présidé la ‘Commission gardiennage’ au sein de l’APEG, l’Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage.

-Spreker van de Federale Politie en verantwoordelijke van de lokale politiezone
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Om een optimale patiëntenzorg mogelijk te maken, moeten apotheken laagdrempelig, gemakkelijk toegankelijk, open, en uitnodigend tot interactie zijn.

Spijtig genoeg lijkt dit niet steeds compatibel met het vrijwaren van de veiligheid van apotheekpersoneel en apotheekproducten.

Deze vormingssessies willen de skills en competenties van de apothekers verhogen aan om precies kwaliteit van zorg te combineren met een toegenomen veiligheid in de apotheek. Ook concrete tips zoals het begroeten van elke klant bij binnenkomst en geneesmiddelen uit de laden nemen met het gezicht naar de klant gericht komen zeker aan bod.

Specifieke voorkennis is niet vereist. Op het einde van de vorming zullen apothekers beter in staat zijn in hun apotheek maatregelen te treffen om veiligheid te verbeteren zonder daarbij de patiëntenzorg uit het oog te verliezen.