15-014-001

Farmaceutische zorg bij de zwangere vrouw

Uniek nummer Numéro unique 15-014-001
Domein Domaine  B
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische zorg bij de zwangere vrouw
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Tim Van Mieghem: gespecialiseerd in gynaecologie en verloskunde aan het UZ Leuven
Prof. Kristel Van Calsteren: gespecialiseerd in gynaecologie en verloskunde aan het UZ Leuven
Dr. Eva Simoens: gespecialiseerd in gynaecologie en verloskunde aan het UZ Leuven.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over farmaceutische zorg bij de zwangere vrouw. Tijdens deze avondlessen zullen de meest voorkomende zwangerschapskwaaltjes en mogelijke gevolgen voor de baby aan bod komen (misselijkheid, constipatie, zuur … ). Verder zal aandacht worden besteed aan infectieziekten, zwangerschapsdiabetes en alarmsignalen tijdens de zwangerschap.