15-014-004

Gastro-intestinale klachten bij kinderen

Uniek nummer Numéro unique 15-014-004
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Gastro-intestinale klachten bij kinderen
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Apr. Koen Boussery, Professor Farmaceutische Zorg, UGent 
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de belangrijkste gastro-intestinale klachten bij kinderen. Tijdens de avondles komt aan bod: GERD, krampen/buikpijn, diarree, obstipatie, nausea en braken, reisziekte. Elk van deze onderwerpen zal op dezelfde manier opgebouwd zijn en starten vanuit een casus. Daarna wordt aandacht besteed aan pathofysiologie, niet medicamenteuze + medicamenteuze adviezen en doorverwijscriteria.