15-014-005

Geneesmiddelen op kindermaat

Uniek nummer Numéro unique 15-014-005
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Geneesmiddelen op kindermaat
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Karel Allegaert: Kinderarts – neonatoloog; is onder meer gespecialiseerd in pijnpreventie – en behandeling bij pasgeborenen en neonatale farmacologie in het UZ Leuven 
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kinderen. Zo Tijdens de avondlessen komen de basisprocessen in de farmacokinetiek uitgebreid aan bod: absorptie, distributie, metabolisatie en eliminatie worden besproken aan de hand van praktijkrelevante casussen.