15-014-007

Aandachtsstoornissen bij kinderen (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-007
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Aandachtsstoornissen bij kinderen (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Dr. Peter Emmery: kinderpsychiater en medisch directeur in het Kinder Psychiatrisch Centrum te Genk
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over aandachtsstoornissen bij kinderen. Tijdens deze avondlessen zal worden gesproken over zowel diagnose als medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen. Naast ADHD zullen ook leerstoornissen, autisme en tics aan bod komen met aandacht voor de farmaceutische zorg en het advies dat de apotheker hierbij kan geven.