15-014-008

Kinderziekten (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-008
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Kinderziekten (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus  (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Dr. Marek Wojciechowski: Kliniekhoofd Pediatrie aan het UZA (gespecialiseerd in pediatrie en downsyndroom)
Dr. Tine Boiy: Staflid pediatrie aan het UZA (gespecialiseerd in pediatrie en downsyndroom)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de frequentst voorkomende acute kinderziekten, m.u.v. alle dermatologische aandoeningen. Er zullen tijdens de avondles verschillende thema’s aan bod komen: koorts en pijn bij kinderen; infectieziekten (meningitis, mononucleose, acute luchtwegaandoeningen); intoxicaties met bijkomend een luik over communicatie met het zieke kind. Er zal telkens aandacht zijn voor pathofysiologie, medicamenteuze en niet medicamenteuze maatregelen en doorverwijscriteria.