15-014-010

Geneesmiddelen op kindermaat (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-010
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Geneesmiddelen op kindermaat (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Karel Allegaert: Kinderarts – neonatoloog; is onder meer gespecialiseerd in pijnpreventie – en behandeling bij pasgeborenen en neonatale farmacologie in het UZ Leuven 
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kinderen. Zo Tijdens de avondlessen komen de basisprocessen in de farmacokinetiek uitgebreid aan bod: absorptie, distributie, metabolisatie en eliminatie worden besproken aan de hand van praktijkrelevante casussen.