15-014-012

Antidiabetica in de praktijk (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-012
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Antidiabetica in de praktijk (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle deelnemers aan de Masterclass
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Achiel Haemers, Prof emeritus UA; medicinale chemie; gespecialiseerd in ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen
Guido De Meyer, hoogleraar UA; Farmaceutische zorg
Hans De Loof, docent UA; pharmacotherapie en farmacutische zorg; officina apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is vaan de eerder gegeven hoorcolleges tijdens de Masterclass waarin een extra uiteenzetting zal worden gegeven, verdeeld over 8 verschillende casussen. Dit met de bedoeling om de colleges gegeven tijdens het WE, of de donderdagnamiddagen praktisch te gebruiken aan de hand van veel voorkomende casussen en medicatieschema’s.