15-014-014

Cursus reanimatie en EHBO

Uniek nummer Numéro unique 15-014-014
Domein Domaine B
# punten # credits 8
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Cursus reanimatie en EHBO
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 14 november 2015: UZ Gasthuisberg van 14u tot 18.15u (Herestraat 49, 3000 Leuven)
Donderdag 19 november 2015: KOVAG (Gent) om 14u (Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem)
(duur: 4u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Apr. Nathalie Charlier: Docent aan faculteit Farmaceutische wetenschappen KULeuven, Verantwoordelijke specifieke leraren opleiding gezondheidswetenschappen. Zij ontwikkelde samen met Dr. Peter Iserbyt, Prof. Jan Elen en Prof. Marc Sabbe de applicatie StartnHart waarmee men per 2 reanimatie en AED kan aanleren op een reanimatiepop. Deze gratis online tool zal tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding worden gebruikt.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens deze cursus leren de apothekers in kleine groepjes en onder professionele begeleiding door Prof. Nathalie Charlier. De cursus bestaat uit een theoretisch (plenair) deel en een praktisch deel waarbij men per 2 op een reanimatiepop onder andere hartmassage aanleert. Tijdens het theoretisch deel zal de klemtoon liggen op acute problemen waarmee men als apotheker kan geconfronteerd worden zoals: beroerte, flauwte, zonneslag, onderkoeling, verstikking, hoofd- en wervelletsels …