15-014-015

Organisatie van de palliatieve zorg

Uniek nummer Numéro unique 15-014-015
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Organisatie van de palliatieve zorg
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Activiteiten vangen op alle locaties aan om 20.15u.
Brussel (do 22/10/15) (Mevr. Vandermaesen) VUB, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Auditorium P. Brouwer en G. Vanden Driessche, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
Leuven (di 15/12/15) (Mevr. Vandermaesen) UZ Gasthuisberg, O&N 1, Centraal Auditorium, Herestraat 49, 3000 Leuven 
Gent (do 15/10/15) (Mevr. Van Bellingen) Universiteit Gent, UFO – Leon De Meyer 991, Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent
Hasselt (ma 07/12/15) (Mevr. Vandermaesen) UHasselt, Campus Diepenbeek, Aula H6, gebouw D, 3500 Hasselt
Hasselt streaming (di 15/12/15) (Mevr. Van Bellingen), KLAV, Ilgatlaan 5, 3500 Hasselt
St. Niklaas (do 03/12/15) (Mevr. De Vlieger) KaHo Sint Lieven, Auditorium 020, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas 
Geel (di 13/10/15) (Mevr. De Vlieger) Thomas More Kempen, Auditorium 1, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Kortrijk (di 15/12/15) (Mevr. Van Bellingen) KULAK, Auditorium E1001, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk 
Brugge (ma 23/11/15) (Mevr. Van Bellingen) Katholieke Hogeschool Vives, Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels
Antwerpen (ma 19/10/2015 (Mevr. De Vlieger) en woe 09/12/2015 (Mevr. De Vlieger)) UA – Campus Drie Eiken – Aula Fernand Nédée (gebouw Q), Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Wanneer alle lessen volzet zouden zijn, worden in de loop van 2015 nog extra locaties toegevoegd
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Mevr. Van Bellingen: Klinisch verpleegkundige, licenciaat medisch sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest-Vlaanderen
Mevr. Vandermaesen: Verpleegkundige, licenciaat sociologie, coördinator bij Panal vzw
Mevr. De Vlieger: Licenciaat medisch sociale wetenschappen, coördinator Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw. .
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over hoe de palliatieve zorg in Vlaanderen gestructureerd is. Tijdens deze avondlessen gaat men dieper in op de betekenis van begrippen zoals mantelzorgers, palliatieve sedatie en euthanasie en maakt duidelijk welke rol de apotheker hierin kan spelen. Het bieden van voortgezette farmaceutische zorg aan een palliatieve patiënt en zijn/haar mantelzorgers zal tijdens deze les centraal staan.