15-014-018

Medicatiewitch bij een heelkundige ingreep

Uniek nummer Numéro unique 15-014-018
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiewitch bij een heelkundige ingreep
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Activiteiten vangen op alle locaties aan om 20.15u.
Brussel (do 08/10/15) (Apr. Declercq) VUB, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Auditorium P. Brouwer en G. Vanden Driessche, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
Leuven (di 08/12/15) (Prof. Spriet) UZ Gasthuisberg, O&N 1, Centraal Auditorium, Herestraat 49, 3000 Leuven 
Gent (do 29/10/15) (Apr. Declercq) Universiteit Gent, UFO – Leon De Meyer 991, Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent
Hasselt (ma 16/11/15) (Apr. Declercq) UHasselt, Campus Diepenbeek, Aula H6, gebouw D, 3500 Hasselt
Hasselt streaming (di 29/09/15) (Prof. Spriet), KLAV, Ilgatlaan 5, 3500 Hasselt
St. Niklaas (do 15/10/15) (Apr. Van der Linden) KaHo Sint Lieven, Auditorium 020, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas 
Geel (di 27/10/15) (Apr. Van der Linden) Thomas More Kempen, Auditorium 1, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Kortrijk (di 29/09/15) (Prof. Spriet) KULAK, Auditorium E1001, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk 
Brugge (ma 07/12/15) (Prof. Spriet) Katholieke Hogeschool Vives, Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels
Antwerpen (ma 14/12/2015 (Apr. Van der Linden) en woe 02/12/2015 (Apr. Van der Linden)) UA – Campus Drie Eiken – Aula Fernand Nédée (gebouw Q), Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Wanneer alle lessen volzet zouden zijn, worden in de loop van 2015 nog extra locaties toegevoegd.
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Spriet: Ziekenhuisapotheker, coördinator klinische farmacie UZ Leuven
Apr. Van der Linden: Ziekenhuisapotheker UZ Leuven, PhD kandidaat
Apr. Declercq: Ziekenhuisapotheker UZ Leuven, Klinisch apotheker op chirurgische diensten
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de medicatie van een patiënt zowel tijdens de voorbereiding op een ingreep als tijdens de herstelfase na de ingreep. Tijdens deze avondlessen gaat men dieper in op de richtlijnen betreffende antidiabetica, analgetica, cardiovasculaire medicatie, fytotherapie, … Ook zal in belangrijke mate ingegaan worden op bridging van anticoagulantia.