15-014-020

Palliatieve pijn- en symptoomcontrole (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-020
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Palliatieve pijn- en symptoomcontrole (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature vorming op afstand- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus  (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Clement: arts-specialist in de medische oncologie, adjunct kliniekhoofd dienst medische oncologie UZ Leuven
Dr. Huysmans: huisarts, palliatief arts, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Dr. Pype: huisarts, palliatief arts, docent aan vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijns gezondheidzorg UGent .
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de typische kwaaltjes en symptomen tijdens een palliatieve fase. Tijdens deze avondlessen zal worden gesproken over pijnbestrijding, ademhalingsklachten (kortademigheid, doodsreutel, …), terminale onrust, urineretentie – en incontinentie, gastro-intestinale klachten (hik, nausea, constipatie, anorexie) en subcutane medicatietoediening. De focus ligt op de rol van de apotheker in de weg naar een zo comfortabel mogelijk levenseinde.