15-014-021

Osteoporose (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-021
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Osteoporose (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Evelien Gielen: staflid geriatrie UZ Leuven en bestuurslid Belgian Bone Club
Dr. Michael Laurent: ASO geriatrie en doctoraatsonderzoeker op het labo moleculaire endocrinologie.
Dr. Marian Dejaeger: ASO geriatrie en doctoraatsonderzoeker over: “The role of cell-matrix interactions and actin cytoskeletal rearrangements in bone formation”.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over osteoporose. Tijdens deze avondlessen zal worden gesproken over definities, epidemiologie en diagnose rond osteoporose maar ook over zowel medicamenteuze als niet medicamenteuze adviezen (vaplreventie, zonlicht , …). Daarnaast al ook aandacht zijn voor geneesmiddelen die het botmetabolisme beïnvloeden.