15-015-001

Virus alert : Ebola en andere dreigingen

Virus alert : Ebola et autres menaces

Uniek nummer Numéro unique 15-015-001
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Virus alert : Ebola en  andere dreigingen
Virus alert : Ebola et autres menaces
Organisator Organisateur Sandoz

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Voor alle apothekers maar op uitnodiging en inschrijving is verplicht
Data en plaatsen Dates et lieus 5/02/2015            Namur
5/03/2015            Zaventem
5/03/2015           Lokeren
26/02/2015         Arquennes
12/02/2015         Liège
20/01/2015         Leuven
26/02/2015         Hasselt (Houthalen)
29/01/2015         Brugge (Zedelgem)
15/01/2015         Kontich
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Marc Van Ranst ( KU Leuven) ( voor de nederlandstalige avonden)
Dr. Yves Van Laethem ( St.Pierre – Travel clinic) ( voor de franstalige avonden)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een wetenschappelijke avond voor apothekers met als thema ‘virussen’ met een specifieke wetenschappelijke focus op het Ebola virus. De bedoeling is gerichte informatie over de symptomen, diagnose en behandeling te geven aan apothekers over het Ebola virus en andere virussen zoals het griepvirus. Informatie die van nut kan zijn in de dagelijkse praktijk