15-015-006

De apotheker van morgen – Le pharmacien de demain (Daniel Schuermans)

Uniek nummer Numéro unique 15-015-006
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De apotheker van morgen – Le pharmacien de demain (Daniel Schuermans)
Organisator Organisateur Sandoz

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Voor alle apothekers maar op uitnodiging en inschrijving is verplicht.
Data en plaatsen Dates et lieus 11/06/2015 – Hasselt (Houthalen)
19/09/2015 – Gent
03/10/2015 – Liège
14/11/2015 – Maillen
 (duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur  Gastspreker: Daniel Schuermans, Lung technician, UZ Brussel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een wetenschappelijke namiddag voor apothekers met als thema ‘De apotheker van morgen’, die zich nog meer als vandaag genoodzaakt zal zien om diensten met een hoge toegevoegde waarde te leveren. Kortom, de apotheker ziet zijn rol uitbreiden als ondernemer, adviseur en coördinator. Om hen te helpen bij het balanceren van al deze verschillende verwachtingen, nodigt Sandoz de apotheker graag uit op het apothekerscongres op met als thema: ‘De apotheker van morgen’.
De bedoeling is gerichte informatie over volgende onderwerpen :
Workshop 1 ‘De apotheker als adviseur voor de patiënt’
Gastspreker: Daniel Schuermans, Lung technician, UZ Brussel VUBMede-auteur van het recent verschenen boek: ‘Inhalatieboek: Praktische gids voor zorgverleners’