15-016-002

Praktijkopleidingen farmaceutische zorg

Uniek nummer Numéro unique 15-016-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Praktijkopleidingen farmaceutische zorg
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Workshops en individuele coaching
Data en plaatsen Dates et lieus 24/03 workshop medicatieschema- starters
2/04 workshop medicatieschema- starters
20/04: workshop medicatiecheck- beetje ervaring
30/04 workshop medicatiecheck – beetje ervaring
4/05 workshop medicatiecheck – veel ervaring
Coaching op maat in de apotheek: doorlopend. Data en locatie volgens afspraak.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.baf.be/documents/beroepsontwikkeling/themas/medicatieschema/vorming-medicatieschema/aanbod-vorming-medicatieschema.xml?lang=nl
en http://www.farmacoach.be/
Spreker Orateur Apr. Annelies Drappier: Farmaceutische Zorgcoach
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De workshops en individuele coaching hebben als doel om de deelnemende apothekers te begeleiden in hun rol als ZORGverstrekker. Met praktijkgerichte informatie en advies rond de verschillende thema’s willen we de deelnemers op eenvoudige wijze laten zien hoe zij extra zorg in de praktijk kunnen geven aan hun patiënten.