15-016-003

Proeftuinproject Therapietrouw ondersteuning door de apotheker

Uniek nummer Numéro unique 15-016-003
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Proeftuinproject Therapietrouw ondersteuning door de apotheker
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Infoavond & Workshops & coaching op maat in de apotheek
toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Infoavond : 19/01/2015 20:15-22:15 te BAF (Leuven)
Workshops: data nog te bepalen
Coaching op maat in de apotheek: data en locatie volgens afspraak
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Gerrit Lesaffer, projectcoördinator proeftuinproject
Sophie Liekens, projectcoördinator proeftuinproject
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De proeftuinprojecten hebben tot doel om nieuwe ‘voortgezette farmaceutische zorgdiensten’ te ontwikkelen.
In de proeftuinprojecten wordt onderzocht welke innovatieve diensten de huisapotheker kan bieden om de therapietrouw van kwetsbare oudere patiënten te verbeteren. Het doel is om ouderen op geïntegreerde wijze langer kwalitatief te kunnen laten thuis wonen. Geneesmiddelenbegeleiding op maat, ondersteuning van therapietrouw, Individuele Medicatie voorbereiding (IMV) en empowerende zorg zijn hierbij de speerpunten. Met de proeftuinprojecten willen we de toegevoegde waarde van de apotheker aantonen en tegelijk nieuwe ‘voortgezette farmaceutische zorgdiensten’ ontwikkelen.De apothekers worden opgeleid aan de hand van infoavonden, of via een workshop, of via coaching op maat in de apotheek.