15-016-010

Tarifering per Eenheid: vraag- en antwoordsessie

Uniek nummer Numéro unique 15-016-010
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Tarifering per Eenheid: vraag- en antwoordsessie
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers, leden van de beroepsvereniging
Data en plaatsen Dates et lieus 19 mei 2015 om 20u30 bij BAF te Leuven
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  link
Spreker Orateur Dirk Vos en Koen Straetmans – APB (Secretaris-Generaal en directeur Tarificatiedienst)
Jan De Lepeleire – KU Leuven (Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde)
Veerle Foulon – KU Leuven (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)
Patrick Vyncke – Zorgnet Vlaanderen Ouderenzorg (vertegenwoordiger woonzorgcentra)
Frank Foucaert – VLOZO ( vertegenwoordiger woonzorgcentra)
Didier Duval – Officinall (apotheeksoftware)
Tom Claes – Corilus (apotheek software)
Katrien Ceulemans, Bob Walbers, Bart Struyf en Stevie Lampaert – Farmad (apotheeksoftware)
Hilde Deneyer, Lieven Zwaenepoel – BAF (bestuurders lokale beroepsvereniging)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op dinsdagavond 19 mei organiseert BAF een eerste feedbackmoment over de invoering van Tarificatie per Eenheid (TpE) in de woonzorgcentra. Apothekers en hun team kunnen er terecht met ervaringen, vragen en suggesties. Een team van experts komt luisteren en beantwoordt de vragen.