15-017-005

BNM … we gaan ervoor

Uniek nummer Numéro unique 15-017-005
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité BNM … we gaan ervoor
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, interactieve workshop
Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Te KAVA of gedecentraliseerd in een specifieke regio. Alvast gepland op 25 maart en 28 april 2015.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be/bnm15
Spreker Orateur Apothekers uit de praktijk die reeds lange tijd actief werken met het medicatieschema.
Alvast gepland: Dirk en Dorien Olyslager
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een stoomcursus ‘BNM’ voor apothekers die nog geen gesprekken hebben gevoerd of dit nog beter willen implementeren in hun officina.
Er wordt een tool voorgesteld die ook ‘live’ wordt getoond. Nadien oefenen de deelnemers zelf in groepjes een gesprek in.