15-017-007

Valpreventie … ook een taak voor de apotheker

Uniek nummer Numéro unique 15-017-007
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Valpreventie… ook een taak voor de apotheker
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus KAVA, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen. Gepland op 1 april 2015
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be/val
Spreker Orateur dr. Ilse De Volder, neuroloog UZA
deskundige van EVV, expertisecentrum val- en fractuurpreventie
Nico Carpriau, KAVA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Met de slogan  ‘Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’ gaat op 20 april 2015 de 4e editie van de Week van de Valpreventie van start.
In Vlaanderen valt één op de drie 65-plussers minstens 1 keer per jaar, en in de woonzorgcentra (WZC) hebben nagenoeg alle bewoners een verhoogd valrisico. Deze informatie is niet nieuw, maar we moeten de boodschap blijven herhalen, dat vallen kan en moet voorkomen worden. Dit jaar ligt de focus op de invloed die medicatie heeft op het valrisico.
KAVA sloeg de handen in elkaar met enkele deskundigen voor een uitgebreide praktijkgerichte avond, met zelfs een aanbod voor MFO op lokaal niveau!