15-017-008

Quid spreidingswet. Wat u moet weten over overplaatsingen

Uniek nummer Numéro unique 15-017-008
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Quid spreidingswet. Wat u moet weten over overplaatsingen
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus KAVA, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen. Gepland op 22 april 2015 (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. J. Plasmans (hoogleraar econometrie)
Apr. D. Vos (secretaris-generaal APB) 
Elise Degroote (juridische dienst APB) 
Apr. Erik Lebacq (kanaal KAVA, bestuurslid KAVA)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Heel wat apothekers stellen zich vragen over de wettelijkheid van een overplaatsing van een apotheek vlakbij hun eigen zaak …   

  • Is er eigenlijk nog wel een spreidingswet?
  • Wat is de rol van KAVA in heel dit gebeuren?
  • Kunnen de beroepsverenigingen iets ondernemen om bepaalde overplaatsingen tegen te gaan?

Prof. J. Plasmans stelt zijn studie voor rond geografische en demografische spreiding en zijn interpretatie van de huidige spreidingswet. Apr. Dirk Vos en Elise Degroote van APB zijn deskundigen van dienst. Zoals in elk KAVA café stelt apr. Erik Lebacq vragen aan de genodigden, aangevuld met die uit het publiek. Het is niet de bedoeling om specifieke en individuele dossiers te bespreken.