15-017-012

Sociale wetgeving voor werknemers

Uniek nummer Numéro unique 15-017-012
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Sociale wetgeving voor werknemers
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus 16 november 2015
23 november 2015
(duur: 2.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Evy Van Sant – Personeelsverantwoordelijke KAVA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Als startende apotheker is het niet altijd duidelijk welke rechten of plichten je hebt als apotheker. Evy Van Sant krijgt als diensthoofd van de KAVA personeelsdienst regelmatig vragen van apothekers over personeelszaken, rechten en plichten. De jarenlange ervaring en kennis over het paritair comité vertaalt ze in twee zeer praktijkgerichte lessen. Op maat van de apotheker, door de bril van de werknemer. Met veel ruimte voor vraag én antwoord..