15-017-013

Feedback geven en ontvangen

Uniek nummer Numéro unique 15-017-013
Domein Domaine C
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Feedback geven en ontvangen
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers-titularissen.
Data en plaatsen Dates et lieus 15 oktober 2015, 20u – 23u
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Omer Peremans, leer- en ontwikkelcoach van menselijke vaardigheden. Hij geeft al meer dan 10 jaar les via Syntra en is regelmatig gastspreker in een aantal postuniversitaire opleidingsprogramma’s
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
KAVA organiseert een opleiding voor titularissen die als werkgever op een constructieve manier met feedback leren omgaan.