15-017-025

Medisch Farmaceutisch Overleg medicatiehistorieken

Uniek nummer Numéro unique 15-017-025
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Farmaceutisch Overleg medicatiehistorieken
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 3 december 2015 – 20u30
Kasteel Fruithof, Fruithoflaan 15, 2530 Boechout
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.kava.be/agenda
Spreker Orateur Apr. Dominique Jans – officina apotheker en praktijkassistent U Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Apothekers en huisartsen hebben een gezamenlijk doel voor ogen, namelijk de zorg voor de patiënt. Om de patiënt zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk dat zowel  arts als apotheker één en dezelfde boodschap brengen naar de patiënt.

Om die reden organiseren wij in regio Mortsel een 3de medisch farmaceutisch overleg (MFO) rond Medicatiehistorieken. Het doel van deze avond  is niet enkel het uitwisselen van informatie, maar vooral het opentrekken van de communicatie tussen artsen en apothekers.

Nu we aan de vooravond staan van het delen van Vitalink -medicatieschema’s binnen de eerste lijn,kijken we stilaan uit naar een volgende multidisciplinaire zorg : medicatiebeoordeling.We bekijken aan de hand van casussen hoe we een medicatiehistoriek kunnen analyseren en beoordelen om samen de kwaliteit van de zorg voor onze patient te optimaliseren.