15-017-026

Navorming diabetische voet

Uniek nummer Numéro unique 15-017-026
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Navorming diabetische voet
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg ;Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 26 november 2015 – 20u30
Hof ter Delft, Laar 42, 2180 Ekeren
(duur: 1u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Greet Peeters – endocrinoloog
Lieveke Luyckx – podoloog
Dr. Frank Van Thielen – chirurg
Dr. Sander Van Den Heuvel – chirurg
Sandra Wils – wondzorgexpert
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
-Situering en screening voetproblemen diabetespatiënten
-Diabetische voetproblemen en behandeling
-Chirurgische voetingrepen als gevolg van diabetes
-Vasculaire ingrepen
-Orthopedische ingrepen
-Wondzorg na voetoperaties en mogelijke voetinfecties