15-017-027

Correct voorschrift: wetgeving en financieel belang

Uniek nummer Numéro unique 15-017-027
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Correct voorschrift: wetgeving en financieel belang
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg ;Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 8 december 2015 – 20u30
AZ Sint-Maartenziekenhuis, zaal Hoogheid te Duffel
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Dina Segers – directeur tariferingdienst KAVA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
-Regelgeving voorschrift
-Wetgeving, terugbetaling
-Regelgeving: afspraken in de praktijk
-Regels naar terugbetaling op een rijtje