15-020-001

Geneesmiddeleninteracties: Theoretische achtergrond en praktische voorbeelden

Uniek nummer Numéro unique 15-020-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Geneesmiddeleninteracties: Theoretische achtergrond en praktische voorbeelden
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Les, voor alle apotheken behorende tot de groep MEES 
Data en plaatsen Dates et lieus 21 januari 2015 om 20 uur in de service apotheek, Schurhovenveld 2441 te 3800 Sint-Truiden  (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Eric Strobbe
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Herhaling van de belangrijkste en meest voorkomende geneesmiddeleninteracties bij afleveren in de apotheek.