15-028-003

MFO regio Oost-Vlaanderen

Uniek nummer Numéro unique 15-028-003
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO regio Oost-Vlaanderen
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle lokale apothekers in de regio waar de avond wordt georganiseerd
Data en plaatsen Dates et lieus Wordt het hele jaar door op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen georganiseerd
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur  Apr Carolien Bogaerts: moderator overleg
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Lokaal overleg tussen huisartsen en apothekers rond een bepaald thema. Volgende thema’s kunnen aan bod komen : Communicatie en bereikbaarheid, afspraken rondom het voorschrift, misbruik en verslaving, BNM, medicatieschema, magistrale bereidingen.