15-028-005

Informatieavond over eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Uniek nummer Numéro unique 15-028-005
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Informatieavond over eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 30 juni 2015 om 20u15 – KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Patrick Druwé is arts op de dienst intensieve zorg inwendige aan het UZ Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Informatieve avond over de toediening van eerste hulp bij een ongeval of wanneer iemand onwel wordt. Dr. Druwé zal het o.a. hebben over reanimatietechnieken, wat te doen bij verstikking, hoe handelt u best bij een epileptisch insult, …