15-028-009

Workshop medicatieschema in de software

Uniek nummer Numéro unique 15-028-009
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop medicatieschema in de software
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les,oefening, toegankelijk voor alle apothekers die nog niet gestart zijn met medicatieschema’s
Data en plaatsen Dates et lieus KOVAG – Kortrijksesteenweg 157
9830 Sint-Martens-Latem
Dinsdag 28 april 2015
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Een afgevaardigde van elk softwarehuis om de werking en mogelijkheden van de software aan te tonen, iemand van KOVAG Beroepsmanagement om het theoretisch gedeelte en de casussen toe te lichten, en een apotheker die met het softwarepakket kent en een eerste casus oplost.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Via de VAN Enveloppenactie konden de apotheken aangeven in welke mate ze al van start zijn gegaan met medicatieschema’s. Apothekers die een groene omslag kozen zijn nog niet gestart. We vroegen in de brief hoe dat komt, de meest aangegeven reden hiervoor is ‘omdat ik niet goed weet hoe ik eraan moet beginnen’.

Daarom organiseert KOVAG een hands-on workshop waar apothekers leren waarom een medicatieschema zinvol en belangrijk is, en hoe ze geneesmiddelgebonden problemen gemakkelijker kunnen oplossen met een medicatieschema. Stap voor stap overlopen we hoe ze een medicatieschema kunnen aanmaken vanuit hun eigen softwarepakket, en met welke vragen collega’s die al zijn gestart werden geconfronteerd