15-029-001

Opstart van insuline

Uniek nummer Numéro unique 15-029-001
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Opstart van insuline
Organisator Organisateur LMN Zuid-West-Vlaanderen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor apothekers binnen het LMN ZWV (regio Zuid-West-Vlaanderen)
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 22/01/2015 en donderdag 29/01/2015 om 20u30 bij Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen vzw (President Kennedypark 24/1, 8500 Kortrijk
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Thierry Crepel, huisarts en voorzitter van de stuurgroep zorgtrajecten van het LMN ZWV
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op interactieve wijze wordt in kleine groepjes (max. 20 deelnemers) informatie bijgebracht over de medicatie bij diabetes en vooral de opstart van insuline (wanneer starten, hoe starten en opvolgen, wanneer en hoe om-/overschakelen, welke waarden zijn belangrijk, …). De vorming wordt geleid door Dr. Thierry Crepel, huisarts in Moen en tevens voorzitter van de stuurgroep zorgtrajecten van het LMN ZWV