15-031-001

IMV in de thuiszorg

Uniek nummer Numéro unique 15-031-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité IMV in de thuiszorg
Organisator Organisateur Zorg en Farma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor officina-apothekers van Zorg en Farma
Data en plaatsen Dates et lieus 29 januari 2015 van 19u30 tot 21u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Virginie Monkerhey, projectverantwoordelijke innovatie bij Zorg en Farma
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Via een interactieve vormingsavond wordt alles over IMV in de thuiszorg geleerd aan  de apothekers. De nadruk ligt hoofdzakelijk op de selectie van de patiënten, opstellen/onderhouden medicatieschema, hoe IMV uitvoeren, opvolgen therapietrouw.