15-032-001

Farmaceutische zorg – pijn

Uniek nummer Numéro unique 15-032-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische zorg – pijn
Organisator Organisateur COOP Apotheken

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor apothekers van COOP apotheken
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 24.03.2015 – 19u30 – 22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Bruynooghe Patrick, hoofd interne opleidingen, moderator
Apr. Van den Dooren Anna, adjunct interne opleidingen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Farmaceutische zorg – casusbesprekingen met betrekking tot pijn en interacties
o   Zelfzorg bij pijn
o   Casussen betreffende hoofdpijn, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, migraine, gewrichtspijn, menstruatiepijn