15-039-001

ICO-avond “Angst, stress en slaapproblemen in de ouderenzorg”

Uniek nummer Numéro unique 15-039-001
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité ICO-avond “Angst, stress en slaapproblemen in de ouderenzorg”
Organisator Organisateur Boiron

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening, intercollegiaal overleg – toegankelijk voor apothekers actief in WZC – ervaring screenen medicatieschema’s
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 4 juni 2015
‘t Ganzennest, Watervoort 68 2200 Herentals
(totale duur : 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Depreitere Joost – apotheker provisor – artemis animator en lesgever Coop WZC
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Dit is een intercollegiaal – interprofessioneel overleg rond de problematiek van het gebruik van slaapmiddelen in de ouderenzorg.
Voorafgaand krijgt elke deelnemer via mail het hulpmiddelenboek voor apothekers doorgestuurd nl. Angst, stress en slaapproblemen: kies voor je eigen oplossing.
De avond zelf wordt aan de hand van enkele cases nagedacht welke actiepunten ondernomen kunnen worden en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in de ouderenzorg. Verschillende invalshoeken worden belicht hoe tot daadwerkelijke actie kan gekomen worden, rekening houdend met specifieke problematieken die zich voordoen. Doelstelling: sensibilisatie voor het verantwoord gebruik van benzodiazepinen.