15-040-001

FarManager – Financieel beleid

Uniek nummer Numéro unique 15-040-001
Domein Domaine C
# punten # credits 8
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité FarManager – Financieel beleid
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Cyclus 1: zaal Galenus Hasselt. 23/4, 7/5, 21/5 en 4/6
Data en locaties volgende (herhalings)cycli nog in te plannen
(duur: 4 x 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.klav.be
Spreker Orateur Dhr Ghislain Houben: prof dr in de Toegepaste Economische Wetenschappen
Dhr Stijn Verjans: Fiscaal jurist en belastingsconsulent
Mevr Annelies Reynders: Accountant – lic. in de Toegepaste Economische Wetenschappen
Dhr Kenneth Wils: Burgerlijk Ingenieur + MBA
Dhr Johan Boes: lic. in de Toegepaste Economische Wetenschappen + MBA.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Naast wetenschappelijke vormingen en bijscholingen over farmaceutische zorg, is het belangrijk dat een apotheker en/of zijn partner begrijpt wat de functie van bedrijfsleider/zaakvoerder omhelst. Daarom organiseert KLAV dit najaar een lessenreeks ‘FarManager’, waarin je leert hoe je de apotheek-onderneming met inzicht aanstuurt en goed kan managen.
Je krijgt bruikbare informatie en tips, voor implementatie in je eigen apotheek.
We leggen de focus op personen, apothekers en/of hun partners die recent een apotheek overnamen. Maar ook pas afgestudeerden kunnen er veel uit leren, (iets) lang(er) afgestudeerden kunnen de cursus gebruiken als opfrissing of om nieuwe inzichten te krijgen nu ze al een iets bredere ervaring hebben.
Cyclus 1: Financieel beleid. In deze praktijkgerichte lessenreeks van 4 avonden krijg je de basiskennis rond boekhouding, fiscaliteit en andere financiële aspecten mee, toegepast op de apotheekpraktijk. We werken met reële casussen en je stelt je eigen ‘balanced score card’ samen, met de belangrijkste parameters voor jouw apotheek, die je in je verdere loopbaan kan gebruiken