15-040-003

Tarificatie Per Eenheid in de praktijk

Uniek nummer Numéro unique 15-040-003
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Tarificatie Per Eenheid in de praktijk
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor de apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Hasselt: 11/3 van 20u15 tot 22u15
Luik: 19/3 van 20u15 tot 22u15
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Evy Dreesen, directeur tarificatiedienst
Spreker voor de aanwezige softwarepakketten
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op 1 april 2015 gaat de tarificatie per eenheid onherroepelijk van start. We zijn allen overtuigd van de complexiteit van de maatregel. Net daarom is het belangrijk om goed voorbereid van start te gaan en er het beste van te maken!
Toch blijven er nog heel wat vraagtekens, vooral over de praktische implicaties.
Daarom organiseert KLAV een infosessie rond dit thema.
Tijdens deze sessie, willen we vooral meer duidelijkheid geven over hoe u tarificatie per eenheid juist aanpakt in uw apotheek, met uw softwareprogramma.
Inhoud van de avond:

  • De ‘theorie’: Een samenvatting van de belangrijkste info die u moet weten over de maatregel
  • Tips om met TPE te starten: hoe kan ik me voorbereiden?
  • Demo van de software.
  • De deelnemers worden in groepen verdeeld per software pakket: hoe pak ik TPE praktisch aan in mijn softwarepakket? Wat zijn de administratieve implicaties?