15-040-004

Lokaal multidisciplinair overleg tussen huisartsen en apothekers van Halen-Lummen

Uniek nummer Numéro unique 15-040-004
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Lokaal multidisciplinair overleg tussen huisartsen en apothekers van Halen-Lummen
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessionneel overleg- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 21 april 2015 van 20u30-22u30
De rietbron, Sportlaan 4 a, te  3545 Halen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Jan Vanschoenbeek
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het doel van deze LOK is het bespreken van 2 thema’s door middel van gesprekstafels onder leiding van een moderator.
De 2 thema’s die besproken zullen worden: verslaving en misbruik en algemene afspraken m.b.t. het voorschrift.
De activiteit wordt ondersteund door LISTEL vzw en LMN het Klaverblad.