15-040-005

Workshop medicatieschema: deel 1

Uniek nummer Numéro unique 15-040-005
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop medicatieschema: deel 1
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 20/05/2015, 20u00
KLAV zaal Galenus, Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  link
Spreker Orateur Apr. Yolande Daenen, deskundige in het maken van medicatieschema’s
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In de workshop “medicatieschema: deel 1” wordt er voor apothekers die nog weinig ervaring hebben met het maken van medicatieschema’s een uiteenzetting gegeven hoe een medicatieschema er uit ziet. Waar moet zeker op gelet worden bij het opstellen van een goed schema? Wat is het correcte innamemoment? Zijn er interacties? Moet er gekeken worden naar de voeding? Er worden praktische tips en tricks meegegeven zodat de apotheker na deze workshop meteen aan de slag kan!