15-040-007

ZORGCAFE – Samen nadenken: hoe de eerstelijns- en welzijnszorg beter organiseren i.f.v. de staatshervorming

Uniek nummer Numéro unique 15-040-007
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité ZORGCAFE – Samen nadenken: hoe de eerstelijns- en welzijnszorg beter organiseren i.f.v. de staatshervorming
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Don. 10/09/2015 van 20:30 – 22:30
Huis voor chronische zorg, Stenaertberg 3, 3800 Sint-Truiden
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur Dokter Julien Delorge
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
SEL Zorgregio Hasselt – POP Borgloon & Sint-Truiden
Het hele gezondheidszorglandschap verandert op korte termijn. We voeren het multidisciplinaire debat over de toekomst van de zorgregio’s met eerstelijnszorgverleners en welzijnswerkers.