15-041-001

De wondere wereld van wondzorg : een praktische benadering

L’ABC des soins de plaies : une approche pratique

Uniek nummer Numéro unique 15-041-001
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De wondere wereld van wondzorg : een praktische benadering
L’ABC des soins de plaies : une approche pratique
Organisator Organisateur Sanofi Belgium & Mölnlycke Health Care

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 4 mei : Roeselare  Hotel Mercure    Spreker : Frans Meuleneire 
26 mei :  Antwerpen Crowne Plaza   Spreker : Patricia Wijnands
2 juni : Brussel –  Autoworld Cinquantenaire (Tbc)  Spreker: Christian Thyse 
15 december: De Service apotheek – Schuurhovenveld 2441, 3800 St Truiden (enkel voor De Service apotheek leden) Spreker: Frans Meuleneire
(duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Frans Meuleneire – Wondzorgexpert, Zorg- en dienstencentrum De Parel en St Elisabeth ziekenhuis Zottegem
Patricia Wijnands, Wondzorgverpleegkundige, ZNA
Chrtistian Thyse – Inf. Stomathérapeute, Clinicien Plaie et Cicatrisation
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
1 uur durende interactieve sessie (interactive voting ) met volgende inhoud

  • Richtlijnen rond wondzorg en goede wondheling
  • Rol van de apotheker
  • Verzorging van acute en chronische wonden
  • Casuïstiek