15-044-001

Zelfzorgadvies in de apotheek: Maagklachten

Uniek nummer Numéro unique 15-044-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zelfzorgadvies in de apotheek: Maagklachten
Organisator Organisateur Apotheken De Voorzorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers van apotheek De Voorzorg
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 11 maart 19 uur
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Kreemer Koen, apotheker en Jennart Stephanie, apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een  theoretische uiteenzetting gevolgd door een interprofessioneel overleg aan de hand van een achttal casussen