15-045-003

Naar een betere mondzorg: samenwerking tussen tandarts en apotheker

La santé bucco-dentaire: un défi commun des dentistes et pharmaciens

Uniek nummer Numéro unique 15-045-003
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Naar een betere mondzorg: samenwerking tussen tandarts en apotheker
La santé bucco-dentaire: un défi commun des dentistes et pharmaciens
Organisator Organisateur UPB-AVB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, interprofessioneel overleg , toegankelijk alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 28 april 2015 van 20h30 tot 22h30 – UPB-AVB, Kolonel Bourgstraat 127-129 bus 4, 1140 Brussel
(durée: 2h)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web www.upb-avb.be
Spreker Orateur Apotheker Laure Geslin (UPB-AVB) & Caroline Hubert (CSD)
Pharmacien Cécile Lescrainier (Pharmacovigilance assessor, AFMPS/FAGG)
Tandarts Diane Van Cleynenbreugel (CSD-VVT)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze navorming voor apothekers en tandartsen zal geintroduceerd worden met een woordje uitleg over het belang van de samenwerking tussen apotheker en huisarts en de gemeenschappelijke raakvlakken. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de geneesmiddelen die een effect hebben op de mondhygiëne (monddroogte, cariesverwekkende geneesmiddelen, …). Ten slotte komen de aanbevelingen voor een een goede mondpreventie bij kinderen en personen met bijzondere noden aan bod.