15-046-001

Chronische Allergie

Uniek nummer Numéro unique 15-046-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Chronische Allergie
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Te Kortrijk: op woensdag 11 maart : Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Aula A 214
Te Gent : op dinsdag 24 maart : Zaal Kovag Kortrijksesteenweg 157, 9830 St Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. dr. Didier Ebo, Adjunct diensthoofd immunologie, allergologie, reumatologie en algemeen inwendige van de Universiteit  Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het fysiologische mechanisme van de allergische reactie. Ziektebeelden van chronische allergie :
pruritus, astma, rhinitis, conjunctivitis…
Toename van het aantal allergieën en mogelijke oorzaken.  Nieuwe diagnostische testen.
 Therapie : preventieve maatregelen en medicatie.
 Evidence-based medicatie :antihistaminica, corticoïden, montelukast, densensibilisatiekuren, nieuwe mogelijkheden…