15-046-002

Farmacotherapeutisch bijblijven

Uniek nummer Numéro unique 15-046-002
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmacotherapeutisch bijblijven
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus op 25 februari 2015 : UZ Gent , Auditorium E (blok B), De Pintelaan 185, 9000 Gent
op 20 mei 2015 : UZ Gent , Auditorium E (blok B), De Pintelaan 185, 9000 Gent
op 16 september 2015 : UZ Gent , Auditorium E (blok B), De Pintelaan 185, 9000 Gent
op 16 december 2015 : UZ Gent , Auditorium E (blok B), De Pintelaan 185, 9000 Gent
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. T. Christiaens, Prof. R. Vander Stichele, Dr. G. Van Lancker, Dr. G. De Loof
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Programma
Farmacotherapeutische actualiteit
Nieuw en verdwenen geneesmiddelen (Prof. T. Christiaens)
Nieuwe informatie over geneesmiddelen (Prof. R. Vander Stichele)
NSAID: een maagbloeding of een hartinfarct? (G. Van Lancker)
Nutteloze geneesmiddelen (Prof. T. Christiaens, G. De Loof)