15-046-003

Kinderoncologie

Uniek nummer Numéro unique 15-046-003
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Kinderoncologie
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Hoorcollege met vraagstelling, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Te Kortrijk: op 27/ 05/ 2015: Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Aula A 214
Te Gent : op 03/06/2015  Zaal Kovag Kortrijksesteenweg 157, 9830 St Martens-Latem
Deel 1 voordracht  20.30 u  tot 21.30 u.
15 minuten pauze
Deel 2 voordracht en vraagstelling 21.30 u. u tot 22.45 u
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.swav.be
Spreker Orateur Yves Benoit is professor in Pediatrische Hemato-Oncologie en Kliniekhoofd van de Afdeling Pediatrische Hemato-Oncologie en Stamcel Transplantatie van het Princes Elisabeth Kinderziekenhuis – Universitair Ziekenhuis Gent.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deel 1: Etiologie van kinderkankers. Overzicht van de meest voorkomende kinderkankers en hun behandeling. Therapeutische verwachtingen.
Specifieke pediatrische aanpassingen bij chemotherapie. Begeleidende medicatie en begeleidende psychotherapie.
Deel 2: De professor zal ook enkele concrete situaties bespreken waar de officina-apotheker mee kan geconfronteerd worden. Ook de werking van de transmurale zorg “Koester” zal toegelicht worden.
Vraag stelling.