15-046-004

Psychotherapie of farmacotherapie bij de verwerking van psychische trauma’s

Uniek nummer Numéro unique 15-046-004
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Psychotherapie of farmacotherapie bij de verwerking van psychische trauma’s
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Hoorcollege, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Gent: 2 april 2015 20.30 u. Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen Auditorium 1, Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent
Deel 1 van 20.30 u. tot 21.30 u
15 minuten pauze
Deel 2 van 21.45 u tot 22.45 u.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Spreker : Prof. Dr. Dirk De Wachter
De Wachter is Belgische psychiater en professor aan de KU Leuven en is er verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van Kortenberg.
Professor Dirk De Wachter is welbekend in Vlaanderen mede door publicaties als “Borderline Times”, ” Liefde” en deelname aan radio- en televisieprogramma’s.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoe erg kan traumatische ervaring zoals echtscheiding, seksueel misbruik, getuige van geweld, overlijden van een dierbare.. worden voor het verdere leven? Wanneer moeten psychische trauma’s behandeld worden en wat is de plaats hierbij van medicatie en psychotherapie? Bestaat het gevaar dat patiënten die op jonge leeftijd veelvuldig geneesmiddelen voor psychische problemen nemen, in hun latere leven, een verslaving ontwikkelen?